Hello, I'm Minh H. Nguyen, welcome to my blog

Minimal Marketing is a content hub that I write about my life journey with minimalism and its application in marketing. Herein, I present thoughts and best practices drawn from practical experience of both teaching and working.

Featured

Latest

Nghệ Thuật Chiến Tranh Và Nghệ Thuật Quản Lý

Đây hoàn toàn là bài viết phản ánh dựa trên hai cuốn sách mà tôi đã đọc gần đây. Cá nhân tôi có hai điều tuyệt vời cho cuộc sống; thứ nhất là về cách mọi người suy nghĩ và hành xử, thứ hai là...

Khi Cờ Vua Tương Đồng Với Tiếp Thị Về Các Nguyên Tắc Của Chiến Lược

Bạn có chơi cờ không? Bạn có làm công việc tiếp thị không? Đây là hai câu hỏi cơ bản mà tôi khuyên mọi người nên tự hỏi mình trước khi đi vào chi tiết. Trong suốt lịch sử của con người về xung đột...

Các Công Ty Cỡ Vừa Và Những Quan Niệm Sai Lầm Về Chiến Lược

Tôi đã có 8 năm làm việc trong công ty dịch vụ tiếp thị và truyền thông cho các tập đoàn đa quốc gia cũng như công ty nội địa quy mô lớn. Công việc rất thú vị nhưng tôi nhận ra rằng giá trị...

Giới Thiệu

Minimal Marketing là blog mà tôi viết về hành trình cuộc sống của bản thân với chủ nghĩa tối giản và khả năng ứng dụng của nó trong tiếp thị để kỷ niệm mười năm làm việc của mình trong lĩnh vực này. Cuộc hành...