Hello, I'm Minh H. Nguyen, welcome to my blog

Minimal Marketing is a content hub that I write about my life journey with minimalism and its application in marketing. Herein, I present thoughts and best practices drawn from practical experience of both teaching and working.

Featured

Latest

eMetrics – Thước Đo Hiệu Quả Tiếp Thị Số

Ngày 23 tháng 12 năm 2014 Tôi đã làm việc trong lĩnh vực marketing và gần đây nhất là digital marketing trong 6 năm vừa qua, cho đến bây giờ thế giới digital không bao giờ làm tôi ngạc nhiên về tốc...

Sự Bình Thường Mới Cho Tiếp Thị Và Kinh Doanh

Trong hai tháng qua, tôi đã bị choáng ngợp bởi tin tức về đại dịch Covid-19 từ các phương tiện truyền thông. Từ thói quen nghe tin tức trên podcast buổi sáng của tôi đến khi lên mạng cả ngày để làm việc và thậm...

TPC – Vì Sao Quy Trình Cần Một Cái Tên Để Đảm Bảo Hiệu Quả

Ngày 6 tháng 9 năm 2015 Tôi phải thừa nhận rằng những bài viết trên Linkedln hiện nay đang chia sẻ những thông tin quá đỗi chung chung, vì thế nó thúc đẩy tôi phải chia sẻ một điều gì đó cụ...

5F – Định Hướng Một Công Ty Tư Vấn Nhỏ Trong Ngành Nghề Có Nhiều Thay Đổi

Xin chào! Bạn có phải là đồng nghiệp của tôi? Bạn cũng đang điều hành một công ty nhỏ trong một ngành công nghiệp luôn thay đổi? Tôi đã tham gia làm marketing từ 7 năm trước; Chủ yếu...

Mô Hình Tư Duy GNC

GNC không phải là chữ viết tắt của General Nutrition Center như bạn nghĩ, GNC của tôi ở đây là viết tắt của Global - National - Company. Mục đích tôi thiết lập mô hình tư duy GNC này, đầu tiên là để tập trung...