Chiến Tranh Và Tiếp Thị – Phần 4: Cuộc Chiến Trong Thị Trường Kinh...

0
Nền kinh tế chia sẻ (sharing economy) là khái niệm tương đối mới trên thị trường, mà đã được phổ quát tại Việt Nam chủ yếu qua các dịch vụ gọi xe...

Hai Nửa Đúng Sai Chuyện Đấu Thầu Quảng Cáo

0
Description: Đấu thầu quảng cáo là nghi thức không thể thiếu trong ngành marketing nhưng đồng thời cũng tồn đọng nhiều vấn đề mà đúng hay sai chỉ cách nhau 1 trang...

Chiến Lược Đồng Hồ Cát – Hoạch Định Truyền Thông

0
Bài viết này được viết để giải quyết vấn đề kinh điểm về marketing - đó là phải phụ thuộc vào sự sáng tạo, và để hỗ trợ các nhà tiếp thị...
minimal landscape

“Lưỡng Cư” – Chiến lược thích nghi trong bối cảnh mới

0
Khi thảm họa đến, những con khủng long lớn chết đầu tiên, kế đến là những loài không kịp biến đổi để thích ứng. Kinh doanh trong thời khủng hoảng cũng vậy.

TPC – Vì Sao Quy Trình Cần Một Cái Tên Để Đảm Bảo Hiệu...

0
Ngày 6 tháng 9 năm 2015 Tôi phải thừa nhận rằng những bài viết trên Linkedln hiện nay đang chia sẻ những thông tin quá đỗi chung chung, vì...

Chiến lược Đồng Hồ Cát (Phần 2) – Thương Hiệu

0
Bài đầu tiên trong chuỗi bài Sand Clock, tôi đã nói về truyền thông và chia sẻ hiểu biết của tôi về cách các mô hình nhất quán có thể...

Inbound Marketing Hay Những Chỉ Dẫn Thông Thái Từ Xứ Delphi

0
Inbound marketing – lời sấm từ xứ Delphi trong thời hiện đại Đưa ra chỉ dẫn vào đúng thời điểm mọi người cần...

B2B Và Việc Sử Dụng Kênh Mạng Xã Hội Để Bán Hàng? Hãy Bắt...

0
Vâng tôi hoàn toàn có ý đó! Và IDM Vietnam - công ty của tôi là case-study rất tốt cho quan điểm này. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến...

Nghệ Thuật Chiến Tranh Và Nghệ Thuật Quản Lý

0
Đây hoàn toàn là bài viết phản ánh dựa trên hai cuốn sách mà tôi đã đọc gần đây. Cá nhân tôi có hai điều tuyệt vời cho cuộc sống; thứ nhất...

Các Công Ty Cỡ Vừa Và Những Quan Niệm Sai Lầm Về Chiến Lược

0
Tôi đã có 8 năm làm việc trong công ty dịch vụ tiếp thị và truyền thông cho các tập đoàn đa quốc gia cũng như công ty nội địa quy mô...

TRENDING RIGHT NOW