eMetrics – Thước Đo Hiệu Quả Tiếp Thị Số

0
Ngày 23 tháng 12 năm 2014 Tôi đã làm việc trong lĩnh vực marketing và gần đây nhất là digital marketing trong 6 năm vừa qua, cho đến bây...

5F – Định Hướng Một Công Ty Tư Vấn Nhỏ Trong Ngành Nghề Có...

0
Xin chào! Bạn có phải là đồng nghiệp của tôi? Bạn cũng đang điều hành một công ty nhỏ trong một ngành công nghiệp luôn thay đổi?

Mô Hình Tư Duy GNC

0
GNC không phải là chữ viết tắt của General Nutrition Center như bạn nghĩ, GNC của tôi ở đây là viết tắt của Global - National - Company. Mục đích tôi thiết...

TRENDING RIGHT NOW