Home Hệ Thống Tư Duy

Hệ Thống Tư Duy

5F – Định Hướng Một Công Ty Tư Vấn Nhỏ Trong Ngành Nghề Có Nhiều Thay Đổi

Xin chào! Bạn có phải là đồng nghiệp của tôi? Bạn cũng đang điều hành một công ty nhỏ trong một ngành công nghiệp luôn thay đổi? Tôi đã...

Mô Hình Tư Duy GNC

GNC không phải là chữ viết tắt của General Nutrition Center như bạn nghĩ, GNC của tôi ở đây là viết tắt của Global - National - Company. Mục đích tôi thiết lập mô hình...

Must read

eMetrics – Thước Đo Hiệu Quả Tiếp Thị Số

Ngày 23 tháng 12 năm 2014 Tôi đã làm việc trong lĩnh vực marketing và gần đây nhất là...

Sự Bình Thường Mới Cho Tiếp Thị Và Kinh Doanh

Trong hai tháng qua, tôi đã bị choáng ngợp bởi tin tức về đại dịch Covid-19 từ các phương tiện truyền thông....

TPC – Vì Sao Quy Trình Cần Một Cái Tên Để Đảm Bảo Hiệu Quả

Ngày 6 tháng 9 năm 2015 Tôi phải thừa nhận rằng những bài viết trên Linkedln hiện nay đang...