Chiến Tranh Và Tiếp Thị – Phần 5: Những Cuốn Sách Đầu Nguồn Gối...

0
Từ lúc bắt đầu làm nghề, đến nay đã hơn 10 năm, tôi tự nhận mình là người đã dành nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu nhiều đầu sách viết...

Khi Cờ Vua Dạy Cho Tiếp Thị Và Quản Trị Doanh Nghiệp Về Các...

0
Tháng 6 năm 2018, là thời điểm khi tôi hoàn thiện bài viết đầu tiên với chủ đề “Khi Cờ Vua Dạy Cho Tiếp Thị Về Nguyên Tắc Chiến Lược” để chia...

TRENDING RIGHT NOW