Chiến Lược Đồng Hồ Cát – Hoạch Định Truyền Thông

0
Bài viết này được viết để giải quyết vấn đề kinh điểm về marketing - đó là phải phụ thuộc vào sự sáng tạo, và để hỗ trợ các nhà tiếp thị...

Chiến lược Đồng Hồ Cát (Phần 2) – Thương Hiệu

0
Bài đầu tiên trong chuỗi bài Sand Clock, tôi đã nói về truyền thông và chia sẻ hiểu biết của tôi về cách các mô hình nhất quán có thể...

TRENDING RIGHT NOW